Về chúng tôi

Phật han Rijing Techtronic Packard Co,Lt is located in Phật Sơn City, with over 1000 nhân viên hiện tại.Công ty chúng tôi ngon và 399;s tenet is " Chất lượng đầu tiên, cống hiến cho & phát triển, cung cấp dịch vụ cao " Không.Hoàn toàn giới thiệu " Language " quản lý khu vực, kiểm soát và phát triển chất lượng cao và nghiên cứu về s ản phẩm mới, dẫn đến việc cải thiện sự hợp tác và bảo vệ chất lượng.Công ty chúng tôi chủ yếu tiêu thụ để sản xuất các chất chứa thứ...
  • foshan rijing techtronic packaging co ltd